GOSPODARSTWO ROLNE DĄBROWSKI SŁAWOMIR Sokołowska 4, 16-080 Tykocin

Atrakcje turystyczne

TYKOCIN
Tykocin, miasto dwóch kultur  noszące  bogate dziedzictwo poprzednich epok zachęca swoją malowniczością do poznania jego historii i odwiedzenia jego licznych zabytków, tj:
―    późnobarokowego Kościoła Świętej Trójcy,
―    Wielkiej Synagogi(druga co do wielkości w Polsce),
―    Domu Talmudycznego (Małej Synagogi)
―    Klasztoru Benedyktynów,
―    Cmentarza Żydowskiego,
―    Zamku Zygmunta króla Augusta (aktualnie w odbudowie).

Miasto otrzymało prawa miejskie w 1425 r., lecz największy rozwój miasta miał miejsce w 1 poł. XV w., kiedy to osiedlili się tu Żydzi i Rusini. W 1661 r. dotychczasowa własność króla Zygmunta Augusta, została przekazana w ręce hetmana Stefana Czarnieckiego, jako dowód uznania za zasługi wojenne(m.in. wzmianki o Tykocinie i bitwa o zamek zostały opisane w „Potopie” Henryka Sienkiewicza). Dzięki Janowi Klemensowi Branickiemu, który podjął się kompleksowej odbudowy miasta po pożarze, Tykocin zawdzięcza tytuł podlaskiej „perły baroku”. Pomimo tego miasto zaczęło stopniowo tracić na znaczeniu na rzecz pobliskiego Białegostoku, siedziby rodowej Branickich.
Na przestrzeni lat miasto ucierpiało podczas dość zmiennej i burzliwej historii Polski. Po II wojnie światowej, poważnie zniszczony, pozbawiony zgładzonej przez hitlerowców ludności żydowskiej oraz polskiej inteligencji, utracił swoje prawa miejskie.
Tykocin odzyskał prawa miejskie dopiero w 1993 roku.

Corocznie, w okolicy maja odbywa się rekonstrukcja bitwy o Tykocin  z 1657 roku „Zdobycie Tykocina”.
Dodatkową kulinarną atrakcją turystyczną jest Podlaska Biesiada  Miodowa, podczas której odwiedzający mają okazję posmakować szerokiej gamy miodów oraz innych produktów regionalnych oraz zakupić liczne rękodzieła ludowych artystów.
Jako jedną z kulinarnych atrakcji szczególnie polecamy godną odwiedzenia restaurację Tejsza, której specjalnością jest rzadko spotykana kuchnia żydowska.

Dodatkowo miejsca godne zainteresowania :
EUROPEJSKA WIEŚ BOCIANIA  „PENTOWO”
OSTOJA TRADYCJI  SZLACHECKIEJ  „KIERMUSY”

NARWIANSKI PARK NARODOWY
BIEBRZANSKI PARK NARODOWY
TWIERDZ A OSOWIEC

Dodatkowo w okolicy znajdują się liczne szlaki :
- PIESZE
Zygmunta Glogera o długości 60 km (kolor zielony) przebiegający przez: Nowosiółki - Choroszcz - Ruszczany - Rogowo - Pańki - Rzędziany - Sawino - Leśniki - Saniki - Tykocin – Las Łopuchowski – Jeżewo Nowe- Jeżewo Stare.
Łukasza Górnickiego o długości 20 km (kolor żółty), łączący przez Tykocin Narwiański Park Narodowy z Biebrzańskim Parkiem Narodowym. Szlak ten wytyczają miejscowości: Tykocin - Piaski - Łaziuki - Kiślaki - Łazy - Słomianka - Jezioro Niklerz - Zajki - Laskowiec.
Królowej Bony o długości 75 km (kolor niebieski), rozpoczynający się z Tykocina i biegnącym przez Górę – Krypno – Knyszyn – Kopisk – Czarną Wieś Kościelną – Czarną Białostocką – Dworzysk – Woronicze – Kopną Górę.
Włodzimierza Puchalskiego o długości 35 km (kolor czerwony), przebiegający przez: Łapy Osse - Płonkę Kościelną - Łupiankę Starą - Bokiny - Jeńki - Waniewo - Kurowo - Pajewo – Tykocin - Góra.

- TRASY ROWEROWE
Obwodnica Rowerowa po Narwiańskim Parku Narodowym 90 km (kolor niebieski) Szlak prowadzi przez: Choroszcz - Zawady - Baciuty - Dobrowodę - Turośń Dolną - Borowskie Michały - Suraż - Łapy - Płonkę Kościelną - Łupiankę Starą - Jeńki - Waniewo - Kurowo - Jeżewo Stare - Tykocin - Choroszcz.
Podlaski Szlak Bociani 210 km (czerwony) łączący trzy Parki Narodowe: Biebrzański, Narwiański i Białowieski. Prowadzi odcinkami szlaków pieszych i rowerowych połączonych w jeden ciąg oznakowaniem w postaci tabliczek z symbolem szlaku - bocianem. Na trasie około tysiąca gniazd bocianich, zabytki Osowca, Tykocina, Suraża, Narwi. Drewniane budownictwo ludowe, osobliwości kulturowe Polaków, Białorusinów, Ukraińców, Tatarów, Żydów. Jego trasa obejmuje następujące miejscowości: Osowiec Twierdza - Laskowiec - Tykocin - Kurowo – Waniewo - Bokiny - Baciuty - Suraż – Zawyki - Doktorce - Wojszki – Kaniuki – Puchły – Trześcianka – Soce – Bondary – Narewka - Białowieża.

- TRASY KAJAKOWE
Rozlewiskami Narwi o długości 50 km, prowadzącą wyłącznie przez Narwiański Park Narodowy, do przepłynięcia w ciągu 2, 3 dni. Przebieg: Suraż - Uhowo - Bokiny - Topilec - Izbiszcze - Kurowo - Radule - Rzędziany.

 

 
You are here: